Monthly Archives: Wrzesień 2015

Społeczność Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim z dumą informuje, że nauczycielka w/w placówki – mgr Mirosława Hajzyk od 21 września pełnić będzie zaszczytną funkcję przewodniczącej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Wodzisławiu Śląskim.
Życzymy wytrwałości, cierpliwości i życzliwego uśmiechu w trakcie wykonywania tych odpowiedzialnych obowiązków.

W dniu 25 września 2015 r. zostały ostatecznie zatwierdzone aplikacje o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, które zostały nadesłane przez placówki przedszkolne i szkoły za rok 2014/15 w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju (Eco-Schools Poland). Certyfikaty te potwierdzają najwyższą jakość działań szkolnych na rzecz ekorozwoju.

Aby ubiegać się o certyfikat szkoła prowadzi działania na rzecz ekorozwoju zgodnie z metodą 7 kroków Eco-Schools:
a. Powołanie lokalnego komitetu / grupy roboczej
b. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)
c. Opracowanie kodeksu ekologicznego
d. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja)
e. Integracja z programem nauczania
f. Monitoring prowadzonych działań
g. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja

Certyfikat LCAE i Zielonej Flagi przyznawany jest w postaci flagi oraz dokumentu potwierdzającego uzyskany stopień certyfikatu.

Z największą radością przyjęliśmy wiadomość, że Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim znalazło się wśród grona szkół, którym przyznano międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi.

Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki pracy wielu osób, wśród których znaleźli się wszyscy przedstawiciele społeczności Gimnazjum nr 2: uczniowie, rodzice i rodziny, nauczyciele, pracownicy obsługi, pielęgniarka szkolna oraz zaprzyjaźnione instytucje i osoby prywatne – jako partnerzy szkoły.

Jako koordynator działań na rzecz uzyskania certyfikatu Zielonej Flagi niezmiernie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do naszych starań w najróżniejszy sposób – od ciężkiej fizycznej pracy w szkolnym ogrodzie sensorycznym, przez zbieranie surowców wtórnych, działania artystyczne i udział w różnych akcjach i konkursach ekologicznych – szkolnych i ogólnopolskich, realizację tematyki ekologicznej w czasie programowych zajęć szkolnych, do codziennych zwykłych czynności, takich jak praca w sklepiku, podlewanie szkolnej zieleni, czy gaszenie światła na korytarzach.

Jesteśmy dumni, że potrafiliśmy podjąć i zrealizować eko – działania najwyższej jakości, co nie jest dla naszej szkoły nowością. Już kilka lat temu uznano nas za placówkę najlepiej prowadzącą edukację do zrównoważonego rozwoju wśród gimnazjów w województwie śląskim. Certyfikat Zielona Flaga jest przyznawany na okres 1 roku. Aby zachować ciągłość certyfikatu, szkoła powinna przystąpić do kolejnej edycji Programu. Mam nadzieję, że to zrobimy.


Korzyści dla szkół  związane z posiadaniem Certyfikatu LCAE i Zielonej Flagi

  1. Szkoły, które otrzymują Certyfikat LCAE lub Zielonej Flagi mogą posługiwać się logiem otrzymanego certyfikatu (LCAE lub Zielonej Flagi) we wszystkich swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych przez cały okres, na jaki certyfikat został przyznany.
  2. Każda szkoła, która otrzyma certyfikat LCAE lub Zielonej Flagi może zarejestrować się do międzynarodowej sieci Eco-Schools i otrzymać dostęp do kontaktów ze szkołami z 58 krajów świata. 
  3. Informacje o certyfikowanych szkołach są przekazywane mediom, właściwym kuratoriom oświaty i organom prowadzącym.
  4. Lokalizacje szkół posiadające aktualny certyfikat LCAE i Zielonej Flagi umieszczane są w postaci graficznej na  stronie www.ekoszkola.pl.
  5. Szkoła legitymująca się certyfikatem LCAE lub Zielonej Flagi jest promowana w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju oraz innych programów realizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska poprzez dostępne kanały komunikacyjne.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, których zasługą jest otrzymanie Zielonej Flagi.

Koordynator działań – Joanna Królikowska

 

W  trosce o piękną, płynną  i kwiecistą polszczyznę społeczność Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim miała okazję uczestniczyć w konsultacjach i  warsztatach prowadzonych przez  neurologopedę  dr Karola  Pawlasa.

W dobie Internetu, komunikatorów i komórek dbałość o piękno wypowiedzi ustnej  dla  wielu młodych ludzi przestała być istotnym elementem edukacji.  Dlatego też  nauczyciele w swojej pracy zawodowej  spotykają się z coraz  większą liczbą uczniów obarczonych  zaburzeniami komunikacyjnymi.
Podjęte działania  i bogate plany  w tej dziedzinie pozwalają mieć nadzieję, że wśród uczniów  tej  wodzisławskiej placówki znajdziemy prawdziwych mistrzów  mowy polskiej.

Uczestnicy  byli pod  ogromnym wrażeniem    profesjonalizmu i prawdziwego mistrzostwa dr. Karola  Pawlasa.

„Nauka od zabawy różni się tym, że w nauce opisujemy i wyciągamy wnioski, czego w zabawie nie ma”.

W środę 23 września grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunami p. Romaną Koszelą i p. Joanną Królikowską wzięła udział w zajęciach edukacyjnych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w ramach kolejnej edycji Spotkań z Nauką. Uczestniczyliśmy w eksperymentach chemicznych i biologicznych, a niektórzy przy nich asystowali.

Byliśmy świadkami izolowania barwników roślinnych, reakcji chemicznych wykorzystywanych w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi, jak i odcisków palców. Wiemy, w jaki sposób zabarwić wodę, by świeciła, jak wykryć obecność białka i co wprawia w ruch skrzydła owadów.

Zobaczyliśmy, w której części mózgu powstaje odpowiedź na stres przeżywany przez organizm.

Dowiedzieliśmy się, że wszystko można opisać matematycznie, w co musieliśmy uwierzyć na słowo, gdyż wiedza i umiejętności matematyczne w zakresie szkoły to tylko maleńka cząsteczka matematyki przez duże M.

Tradycyjnie odwiedziliśmy Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie korzystając z ciepła pierwszych jesiennych dni.

 

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 2

zaprasza na comiesięczne konsultacje,

na których istnieje możliwość porozmawiania z każdym nauczycielem

w każdy ostatni czwartek miesiąca

w godzinach 17.00-18.00.

Pierwsze konsultacje w tym roku szkolnym odbędą się 24 września.

W  czwartek 10 września w WORiT odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 spotkanie wolontariuszy z klasy II D. Nasi uczniowie wzięli między innymi udział w przyjęciu urodzinowym dwójki podopiecznych, którzy tego dnia obchodzili urodziny. Uczniowie naszej szkoły regularnie pomagają podopiecznym pobliskiego ośrodka. Tradycją stały się wspólne zajęcia i imprezy, które wszystkim sprawiają mnóstwo radości, a gimnazjalistom pozwalają zdobyć doświadczenie.

– to temat działań podjętych w Gimnazjum nr 2, w ramach których uczniowie mają możliwość poznania walorów Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Wyjścia są okazją na integrację zespołów klasowych oraz podejmowania tematu zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W tym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim od września będą mieli możliwość korzystania z tabletów. Odpowiednio wyposażona sala – rzutnik, tablica multimedialna plus 33 zestawy tabletowe zastąpią na kilku przedmiotach podręczniki. Oczekiwania uczniów, rodziców oraz nauczycieli są spore. Ta namiastka multimedialnej rzeczywistości dla młodych wodzisławian ma stać się przepustką do sprawnego funkcjonowania w dorosłym świecie, w którym nie da się uciec od technologicznych wyzwań.

W ostatnim numerze Nowin Wodzisławskich został opublikowany artykuł o naszej szkolnej Spółdzielni Uczniowskiej EMMA! W dobie zmieniających się przepisów i problemów, z jakimi borykają się sklepiki szkolne Spółdzielnia Uczniowska EMMA w naszym gimnazjum funkcjonuje bez zastrzeżeń i stanowi wzór dla innych.

(aby powiększyć – kliknij w zdjęcie)

W zeszłym roku szkolnym duża grupa uczniów Gimnazjum nr 2 zaangażowała się w realizację zadań projektu „Materia baterii”. Wykonując poszczególne zadania zdobywali odznaki :
EkoEksperta, EkoBadacza, EkoInspektora i EkoPromotora. Najważniejszy jest jednak ostateczny wynik – zostaliśmy wyróżnieni, a uczniowie wezmą udział w wizycie studyjnej w zakładzie zajmującym się przetwarzaniem baterii. Udowodniliśmy, że ekologia nie jest nam obca. Wszystkim zaangażowanym w projekt uczniom gratulujemy.

batmat

ZACHĘCAM WSZYSTKIE ZESPOŁY KLASOWE DO WYTYPOWANIA SWOICH KANDYDATÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO. TRADYCYJNIE WYBORY ODBĘDĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKIE TWÓRCZE OSOBY, KTÓRE LUBIĄ PRACOWAĆ SPOŁECZNIE, NIE BOJĄ SIĘ WYZWAŃ, MAJĄ CIEKAWE POMYSŁY…

PRZYPOMINAM, ŻE SAMORZĄD UCZNIOWSKI MIĘDZY INNYMI DBA O ŻYCIE KULTURALNE W SZKOLE, ORGANIZUJE IMPREZY TEMATYCZNE, MOŻE TEŻ WNOSIĆ PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY, WSO.

KANDYTATÓW MOŻNA ZGŁASZAĆ DO 15 WRZEŚNIA.

OPIEKUN RADY UCZNIOWSKIEJ: MAŁGORZATA MATYSIAK

 

Wychowawcy wszystkich klas zapraszają Rodziców na spotkania,

które rozpoczną się w czwartek, 10 września 2015

o  godzinie 17.00

 

Pierwszego września wszyscy uczniowie po wakacyjnej przerwie przekroczyli progi swoich szkół. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w poczet gimnazjalistów zostali przyjęci podczas uroczystości w Wodzisławskim Centrum Kultury. Wydarzenie to, ważne dla pierwszoklasistów i ich rodzin oraz dla społeczności Gimnazjum nr 2 zgromadziło na sali widowiskowej liczną widownię. Uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubowali i zostali pasowani na gimnazjalistów. Nie obyło się bez tradycyjnej mikstury do wypicia i kilku kwaśnych min. Do nowych członków społeczności szkolnej skierowała swoje przemówienie pani Dyrektor oraz przedstawicielka samorządu szkolnego.

 

Oto link do krótkiego filmu z rozpoczęcia roku szkolnego – film

Poniżej – kilka uchwyconych chwil…

Po wakacyjnych remontach wszystkie sale oprócz nowych, przeszklonych drzwi otrzymały nową numerację.

Na parterze w ciemnym korytarzu znajduje się:

sala nr 1 – plastyczna;

sala nr 2 – to sala, która do ubiegłego roku była biblioteką;

sala nr 3 – to gabinet pielęgniarki szkolnej;

sala nr 4 – to biblioteka, dawna sala nr 3;

sala nr 5 – to ubiegłoroczna sala nr 4;

sala nr 6 – to ubiegłoroczna sal nr 5.

Na parterze w jasnym korytarzu znajdują się sale nr 7, 8 i 9 (ubiegłoroczne 6, 7, 8)

Na pierwszym piętrze w ciemnym korytarzu znajdują się:

sala nr 10 – pokój nauczycielski;

sala nr 11 – geograficzna, dawna „19”;

sala nr 12 – to sekretariat uczniowski i gabinet wicedyrektor

sala nr 13 – komputerowa, to ubiegłoroczna sala nr 21;

sala nr 14 – tabletowa, to ubiegłoroczna sala 22;

sala nr 15 – fizyczna, ubiegłoroczna „17”;

sala nr 16 – to gabinet pedagoga szkolnego.

Na pierwszym piętrze w jasnym korytarzu znajdują się sale 17, 18 i 19 (ubiegłoroczne 24, 25, 26)

Na drugim piętrze w ciemnym korytarzu znajdują się drzwi do:

sali 20 – chemicznej – ubiegłorocznej 27;

sali 21 – biologicznej – ubiegłorocznej 28;

sali 22 – to sekretariat liceum

sali 23 – komputerowej, ubiegłorocznej 29;

sali 24 – ubiegłorocznej sali 30;

sali 25 – to do niedawna sala 31.

Nad gabinetem pedagoga znajduje się sala 26, do ubiegłego roku miała numer 35.

Na drugim piętrze, na jasnym korytarzu znajdują się sale 27, 28 i 29 – ubiegłoroczne 32,33,34.

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
OFICJALNA STRONA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM NR 2

SZKOŁA PARTNERSKA
DANE TELEADRESOWE


Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim im. Ziemi Wodzisławskiej

ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32-455-37-36
e-mail: gim2@wodzislaw-slaski.pl

Wrzesień 2015
P W Ś C P S N
« Sie   Paź »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930